Välja rätt Vattenmaskin

Vattenmaskin Hur väljer man rätt vattenmaskin?

Här får du tips på vad du bör tänka på vid val av vattenmaskin.

En vattenmaskin är en långsiktig investering och skall väljas omsorgsfullt.  Här får du en lista att gå tillbaks till för att göra valet enkelt. Vi har samlat många vanliga problem med vatten som man kan tänkas ha och sedan har vi riktlinjer för val av vattenmaskin.

Har du något val egentligen ?

Många har egentligen inget val när det kommer till deras vatten då dom kanske har för hårt vatten, radon i vattnet, järn i vattnet mm. Ca 5 % av alla brunnar som finns i landet har problem uppskattas det. Man måste då välja en vattenfilter som hjälper dom att reglera problemet.
Dom vanligaste vattenproblemen är följande:

PROBLEM

ORSAK

LÖSNING

smutspartiklar

sand, silt= lera, rost från rörarbeten

sedimentfilter

tydlig lukt


klor från vattenverket, svavelväte luktar som ruttna ägg vid låg syrehalt, kemikalier

luftning,

kolfilter

metallsmak ( Not:ej pga högt ph!)

järnrost från rören eller från marken+ sura ämnen

AAA förfilter, järnfilter med luftning,kalkfilter, sodafilter

dålig smak

( ev. vatten tas från högt stående brunn)

ruttnande organiskt material låg syrehalt

kolfilter, luftning av systemet

färg,

grumligt vatten (= turbiditet)

mangan ger svart färg,

järn ger rödbrun rostfärg

humus ger brun färg

AAA förfilter, järnfilter med luftning,

sedimentfilter, kolfilter

mikroorganismer som bakterier, virus, parasiter, mögelsvamp, alger

utsläpp och läckage från avlopp, jordbruk, avfallstippar


kolfilter med finporighet

Ev. omvänd osmos

fosfater och kväveföreningar som ammonium, nitrat, nitrit,

läckage från gödsling avlopp, avfallstippar

kolfilter fungerar utmärkt

giftiga kemikalier, bekämpningsmedel

utsläpp, läckage och spill från industri, jordbruk, avfallstippar, klor från vattenbehandling

kolfilter i vissa fall omvänd osmos

fraktionerad destillation

upplösta ämnen som fluor, sulfat, arsenik, selen, radon

oorganiska mineral i marken

speciella förfilter anpassade för dessa ämnen

kolfilter eller omvänd osmos

tungmetaller, aluminium,

salt= natriumklorid

oorganiska mineral och salt i marken och utlöst från rören

speciella förfilter anpassade för

dessa ämnen + kolfilter eller omvänd osmos

asbest

från industri, oorganiska mineral i marken och utlöst från rören

omvänd osmos, destillation

vita, ljusa flagor eller beläggning/avlagring,

hårt vatten, Kalcium>100 mg/l

oorganiska mineral, kalk och magnesium i marken

Avhärdare, AAA förfilter, mjukvattenfilter, omvänd osmos, destillation

för mycket basiskt (= alkaliskt) ämne = för högt pH >9

oorganiska mineral, kalk och magnesium i marken

Om du inte har problem/ smakar metall: Behåll det!

GRATTIS alla vill ju ha basiskt vatten att dricka!
annars mjukvattenfilter, omvänd osmos, destillation

gröna/blå avlagringar

från kopparrör+ lågt pH= surt vatten

AAA Förfilter kalkfilter, sodafilter

aggressivt vatten = för mycket surt ämne = för lågt pH <7

försurande ämnen som sulfat från förbränning och industriutsläpp

kalkfilter, sodafilter

höga kostnader med flaskvatten

behov och önskan om gott rent, drickbart vatten

billigt och bekvämt att ha en vattenmaskin hemma

Kolfilter är en bra lösning som löser många men inte alla vattenprobelm så en vattenmaskin med kolifilterbas är en bra lösning. Anledningen är att dom är billiga och har bra kapacit. Läs mer om våra Biostone Kolfilter där vi förklarar kolfilter i detalj.

1. Vad du har du för behov?

Varför vill du ha en vattenmaskin egentligen? Är det rädsla som styr dig att köpa en vattenmaskin? Har du läst om alla föroreningar, klorin mm som finns i vattnet och vill skaffa en vattenmaskin?  Vanligtvis så har man olika behov hur man bor. Bor man i en stad så vill man rena sitt vatten med en vattenmaskin, medans med den egna brunnen så styrs man av problematiken med vattnet, radon, hårdhet, missfärgning mm enligt ovan.

2. Vad skall du titta på vid val av vattenmaskin?

Det finns olika faktorer man kan titta på vid val av vattenmaskin. Numera är vattenfilter  väldigt bra (finporiga) och dom har sk. multifunktion, dom klarar av mer än en sak än att bara filtrera för en viss sak.

3 Valmöjlighet att välja flera olika filter efter varandra för att gradvis radera dom element som stör i vattnets renhet. Väljer man sk. AAA ( trippel A filter )  får man standariserad storlek på olika filter som alla filterhus och man kan skapa en komplett lösning enkelt hemma. Våra vattenmaskiner kan enkelt kombineras med AAA filter som sätts innan maskinen för nästan alla problem med vatten som finns idag.

4 Pris på lång sikt rär en mycket viktig faktor vid val av vattenmaslkin som med allt annat. Du måste tänka på din egen budget men du måste vara beredd på att en vattenmaskin är en långsiktig investering om du vill ha bäst vatten hemma. Vill du ha en maskin som är billig som inte kan leverera det hälsosammaste vattnet eller vill du lägga lite extra och få det bästa som erbjuds? Ser man på lång sikt så har vi räknat ut att en vattenmaskin från Livsvatten kostar lika lika mycket i drift som ett vanligt brittafilter. Jämför vad du då får med en vattenmaskin som joniserat vattnet med ett brittafilter är valet ganska enkelt. Vi sammanställer en kalkyl som strax är klar. För mycket fokus på pris vid val av vattenmaskin och vattenlösning kan vara ett ödesdigert val.

5 Kunskap om vad som är viktigt med vatten är en annan viktig faktor som spelar stor roll. Se på tidigare köp man gjort i okunnighet eller för mycket fokusering på en viss sak man trodde var viktig är en vanlig faktor vid val av vattenmaskin. Jag ser personer som har en basisk matföring med rawfood och som följs strikt men dom har inte tagit in kunskapen om basiskt,  joniserat  vatten och väljer att dricka minerallöst vatten via omvänd osmos. man kan tycka priset är för dyr  och man ser inte helhetsbilden av vad en vattenmaskin kan klara av och vad den bör göra vid vattenrening hemma dag.

6 Kornkapaciteten på filtret. Kornstorleken i filtret i en vattenmaskin är definitivt en av dom viktigaste faktorerna eftersom det direkt påverkar reningsprocessen process som din vattenmaskin kan hantera. Man bör noga ha som riktmål att filtret skall vara en av dom viktigaste komponenterna i en vattenmaskin. måste noga jämföra med hårdhetsgrad i ditt vatten. Hårdheter kan bestämmas av några testkit om din stad vattnet leverantör inte kan förse dig med detaljerna. Detta mäts i den mängd korn per gallon. Du måste välja en vattenavhärdare som kan hantera hårdhetsgrad i ditt vatten.

7 Rent gott och hälsosamtVi ser att många vill ha söker vattenrening i valet av vattenmaskin men dom söker inte ett optimalt hälsosamt vatten.   Vi manar alla att se föreläsningen om joniserat vatten där vi i detalj förklarar den stora skillnaden mellan vanligt vatten och joniserat vatten.

8 Effektivitet Du bör också leta efter en vattenmaskin som är effektiv att använda. Idag finns få system som renar, filtrerar, joniserar, gör vattnet antioxidant och basikst direkt. Det finns ett fåtal lösningar som joniserar men som har en kapacitet att skapa 1-2 liter i timmen och det är alldeles för lite när du väl börjar använda din vattenmaskin. Joniserat vatten kan ges till husdjur, i matlagning mm.

9 Brandrisk/säkerhet. Därefter bör man ta hänsyn till märket på din vattenmaskin. Typ. Du måste också bestämma vilken typ av vattenavhärdare att köpa. De olika typer av vatten mjukgörare ingår efterfrågan initierad avhärdare regenerering vatten, automatisk avhärdare vatten och manuell avhärdare vatten. Efterfrågan initierade förnyelse avhärdare kan starta regenereringsprocessen själv utifrån vattenförbrukningen. Automatisk avhärdare regenerera automatiskt baserat på en timer du måste ställa. Manuell vattenmjukgörare kräver att du styra hela återhämtningen.

10 Hållbarhet/ Livslängd / Garantier Hållbarhet är ofta sammankopplat med märket på din vattenmaskin. Många tillverkare av vattenmaskiner säljer faktiskt till andra marknadförande bolag. Jupiter Science har utvecklat LIvsvattens vattenmaskin i 30 år med över 28 unika patent. Våran återlämningsgrad är bara 2 %, vilket är ett gott tecken att din vattenmaskin inte kommer att krångla. Jämför andra märken på internationella sajter och se vad dom ger din vattenmaskin för betyg.

Kommentera gärna nedan om du har fler faktorer som vi säkert missat vid val av vattenmaskin.

Like this article?

Dela på facebook
Share on Facebook
Dela på twitter
Share on Twitter
Dela på linkedin
Share on Linkdin
Dela på pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment

Vill du ha hjälp med något? 

Läs vår FAQ

FAQ Frågor och svar om joniserat vatten och våra vattenrenare

Vi välkomnar nya frågor vi kan svara på !

Scroll to Top

don't worry
be happy..

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART ÄR SIDAN SOM VANLIGT IGEN!